Політика конфіденційності

Товариство з обмеженою відповідальністю «АЛЬФА ПАК-СХІД», код ЄДРПОУ 37875631, місцезнаходження: 61037Харківська обл., місто Харків, Московський район, проспект Московський, будинок 199, діючи відповідно до Конституції України, Закону України «Про інформацію» від 02.10.1992 № 2657-XII, Закону України «Про захист персональних даних» від 01.06.2010 № 2297-VI, з метою надання інформації про збирання, обробку, використання (далі – використання) та захист персональних даних, які Користувач залишає на цьому сайті, публікує цю Політику конфіденційності (далі Політика) про наступне:

Загальні положення

Для цілей цієї Політики терміни вживаються у наступному значенні:

 1. «Адміністратор» фізична чи юридична особа, якій суб’єктом персональних даних або законом надано право обробляти персональні дані від імені суб’єкта даних; Адміністратор є володільцем та розпорядником персональних даних;
 2. «згода» суб’єкта даних означає добровільне волевиявлення щодо надання дозволу на обробку персональних даних відповідно до сформульованої мети їх обробки, висловлене у письмовій формі або у формі, що дає змогу зробити висновок про надання згоди;
 3. «Користувач» фізична або юридична особа, яка замовляє послугу на сайті; Користувач є суб’єктом даних;
 4. «обробка» означає будь-яку операцію або низку операцій з персональними даними або наборами персональних даних з використанням автоматизованих засобів або без них, такі як збирання, реєстрація, організація, структурування, зберігання, адаптація чи зміна, пошук, ознайомлення, використання, розкриття через передавання, розповсюдження чи надання іншим чином, упорядкування чи комбінування, обмеження, стирання чи знищення;
 5. «персональні дані» означає будь-яку інформацію, що стосується фізичної та/або юридичної особи, яку ідентифіковано чи можна ідентифікувати; фізична особа, яку можна ідентифікувати, є такою особою, яку можна ідентифікувати, прямо чи опосередковано, зокрема, за такими ідентифікаторами як ім’я, дата народження, ідентифікаційний номер, номер телефону, адреса електронної пошти, сайту, тощо; юридична особа, яку можна ідентифікувати, є такою особою, яку можна ідентифікувати, прямо чи опосередковано, зокрема, за такими ідентифікаторами як найменування, код ЄДРПОУ, місцезнаходження, інформацію про керівника, контактні дані, тощо;
 6. «порушення захисту персональних даних» означає порушення безпеки, що призводить до випадкового чи незаконного знищення, втрати, зміни, несанкціонованого розкриття або доступу до персональних даних, які передано, збережено або іншим чином оброблено;
 7. «суб’єкт даних» означає фізичну чи юридичну особу, персональні дані, якої обробляються.

Принципи використання персональних даних

Персональні дані необхідно:

 1. обробляти у законний, правомірний і прозорий спосіб щодо суб’єкта даних («законність, правомірність і прозорість»);
 2. збирати для визначених, чітких і законних цілей і надалі не опрацьовувати у спосіб, що є несумісним з такими цілями («цільове обмеження»);
 3. вважати достатніми і відповідними та обмежити їх мірою необхідності в них з огляду на цілі оброблення («мінімізація даних»);
 4. вважати точними і, за необхідності, оновлювати; необхідно вживати усіх відповідних заходів для того, щоб забезпечити, що неточні персональні дані, зважаючи на цілі їхнього оброблення, було стерто чи виправлено без затримки («точність»);
 5. зберігати в формі, що дозволяє ідентифікацію суб’єктів даних не довше, ніж це є необхідним для цілей їхнього оброблення («обмеження зберігання»);
 6. обробляти в спосіб, що забезпечує належну безпеку персональних даних, у тому числі, захист проти несанкціонованого чи незаконного оброблення та проти ненавмисної втрати, знищення чи завдання шкоди, із застосуванням відповідних технічних і організаційних інструментів («цілісність і конфіденційність»).
 7. Адміністратор несе відповідальність за дотримання вищезгаданих принципів при обробці персональних даних («відповідальність»).

Право на захист персональних даних

Суб'єкт персональних даних має право:

 1. знати про джерела збирання, місцезнаходження своїх персональних даних, мету їх обробки, місцезнаходження володільця чи розпорядника персональних даних;
 2. отримувати інформацію про умови надання доступу до персональних даних, зокрема інформацію про третіх осіб, яким передаються його персональні дані;
 3. на доступ до своїх персональних даних;
 4. отримувати не пізніш як за тридцять календарних днів з дня надходження запиту, крім випадків, передбачених законом, відповідь про те, чи обробляються його персональні дані, а також отримувати зміст таких персональних даних;
 5. пред’являти вмотивовану вимогу володільцю персональних даних із запереченням проти обробки своїх персональних даних;
 6. пред'являти вмотивовану вимогу щодо зміни або знищення своїх персональних даних будь-яким володільцем та розпорядником персональних даних, якщо ці дані обробляються незаконно чи є недостовірними;
 7. на захист своїх персональних даних від незаконної обробки та випадкової втрати, знищення, пошкодження у зв'язку з умисним приховуванням, ненаданням чи несвоєчасним їх наданням, а також на захист від надання відомостей, що є недостовірними чи ганьблять честь, гідність та ділову репутацію фізичної особи;
 8. звертатися зі скаргами на обробку своїх персональних даних до адміністратора;
 9. застосовувати засоби правового захисту в разі порушення законодавства про захист персональних даних;
 10. відкликати згоду на обробку персональних даних;
 11. знати механізм автоматичної обробки персональних даних.

Адміністратори та треті особи зобов’язані забезпечити захист цих даних від випадкових втрат або знищення, від незаконної обробки, у тому числі незаконного знищення чи доступу до персональних даних.

Передача персональних даних третім особам

Передача персональних даних третім особам здійснюється за згодою суб'єкта персональних даних, наданої володільцю бази (Адміністратору) персональних даних на обробку цих даних.

Поширення персональних даних без згоди суб'єкта персональних даних або уповноваженої ним особи дозволяється у випадках передбачених законодавством України і лише в інтересах національної безпеки, економічного добробуту та прав людини.

Доступ до персональних даних третій особі не надається, якщо зазначена особа відмовляється взяти на себе зобов'язання щодо забезпечення захисту персональних даних або неспроможна їх забезпечити.

Передача персональних даних до інших країн можливе лише за попередньої згоди суб’єкта даних та за умови забезпечення належного рівня захисту персональних даних.

Мета використання персональних даних

Персональні даті збираються з метою:

 1. для внутрішніх звітів Адміністратора;
 2. для ідентифікації Користувача;
 3. для зв’язку з Користувачем, оформлення замовлення, доставки товару;
 4. для надання Користувачеві маркетингових та комерційних пропозицій і інформації;
 5. для формування статистичних даних для внутрішнього використання компанії.

Обробка персональних даних здійснюється відкрито і прозоро із застосуванням засобів та у спосіб, що відповідають визначеним цілям такої обробки.

У разі зміни визначеної мети обробки персональних даних на нову мету, яка є несумісною з попередньою, для подальшої обробки даних володілець персональних даних повинен отримати згоду суб’єкта персональних даних на обробку його даних відповідно до зміненої мети.

Персональні дані не можуть використовуватись з іншою метою, ніж та, з якою вони були зібрані.

Обробка персональних даних

Обробка персональних даних містить такі дії, як збирання, реєстрацію, накопичення, зберігання, адаптування, зміну, поновлення, використання і поширення (розповсюдження, реалізацію, передачу), знеособлення, знищення персональних даних.

Обробка персональних даних може бути здійснена як неавтоматичними засобами з носіїв (у тому числі паперових), що становлять будь-який структурований масив персональних даних, який є доступним за визначеними критеріями, так і з використанням інформаційних (автоматизованих) систем.

У разі виявлення відомостей про особу, які не відповідають дійсності, адміністратор повідомляє суб’єкта персональних даних про це та просить надати дійсні дані у розумний строк. Після надання відповіді суб’єктом даних, такі відомості невідкладно змінюються або знищуються.

Термін використання та зберігання персональних даних

Персональні дані використовуються та зберігаються у строк не більше, ніж це необхідно відповідно до мети їх використання.

Файли Cookie

Для спрощення користування цим веб-сайтом застосовуються файли Cookie.

Файли Cookie – це невеликі одиниці даних, що зберігаються браузером на жорсткому диску комп’ютера Користувача, які є необхідними для користування цим веб-сайтом.

Файли Cookie, які використовуються на сайті, не зберігають персональні дані та не збирають іншу інформацію для ідентифікації особистості.

Файли Cookie дозволяють зберігати налаштування рекламних оголошень, підбирати актуальні для Користувачів товари і підраховувати кількість відвідувань сторінки.

Файли Cookie застосовуються в маркетингових дослідженнях, для підвищення якості веб-сайту або послуг, розробки нових послуг, покращення роботи веб-сайту, вимірювання успішності рекламних кампаній або адаптації послуг до потреб Користувачів.

Якщо Користувач не бажає одержувати файли Cookie, він може налаштувати свій браузер таким чином, щоб видалити всі файли Cookie з жорсткого диска свого комп’ютера, блокувати всі файли Cookie або одержувати попередження про те, що файли Cookie зберігаються.

Звертаємо увагу: якщо Користувач вимкне файли Cookie, веб-сайт може працювати в браузері неправильно.

Термін зберігання інформації у файлах Cookie – 14 днів. Після чого вся інформація знищується.

Безпека та конфіденційність даних на цьому сайті

Товариство з обмеженою відповідальністю «Альфа Пак-Схід» докладає всіх зусиль до вживання належних заходів для запобігання і зведення до мінімуму ризиків несанкціонованого доступу до персональних даних, а також неналежного їх  використання або зміни.

Використання сайту неповнолітніми

Неповнолітня особа - фізична особа у віці від чотирнадцяти до вісімнадцяти років.

Особи, що не досягли 18 років, не мають права без згоди одного з батьків (усиновлювачів) або піклувальників виконувати покупки або інші, юридично значущі, дії на цьому сайті, якщо це не дозволено чинним законодавством України.

Зміни до Політики Конфіденційності

Товариство з обмеженою відповідальністю  «Альфа Пак-Схід» залишає за собою право вносити зміни до цієї Політики, а також змінювати умови доступу до цього сайту, припиняти доступ до нього, змінювати або вилучати зміст сторінок сайту у будь-який час з повідомленням Користувачів або без нього.

Зворотній зв’язок

Всі пропозиції або питання з приводу цієї Політики приймаються за електронною адресою: [email protected] або за поштовою адресою: 61037, місто Харків, проспект Московський, будинок 199

Мобільна версія